Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 55,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap holdes hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Denne høsten kan du ta kurset på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Mandager 17:30-20:00 vil det samme kurset arrangeres på språket thai.

Norskundervisning på kveldstid foregår mandager og torsdager mellom 17:30 og 19:15. Oppstart 29. august. B2-kurset vil gå mandager og tirsdager 16:00-18:30. Oppstart 29. august. Påmelding torsdag 25. august 16:00-18:00.

Vi tilbyr også norskoppæring på internett. For mere informasjon, klikk på lenken "Norsk på internett" i hovedmenyen.