Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 60,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap holdes hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Denne vinteren  kan du ta kurset på norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja.

Norskundervisning på kveldstid startes opp hvis det er tilstrekkelig med påmeldte deltagere (forbehold om minimum 15 deltakere) , det samme gjelder B2-kurset. For betalingsdeltagere koster kveldskursene 4200,-. I Vinter har det vært for lav etterspørsel etter disse kursene, men vi anbefaler de som er interessert i å fylle ut skjema "søknad om norskopplæring" og enten sende inn skjemaet på BVO@bodo.kommune.no, sende det i posten til adresse under "Kontaktinfo" eller komme innom med det i administrasjonen her i Nordstrandveien 41. Dere blir da satt opp på venteliste og får tilbud om å delta på kveldskursene når disse starter opp. Skjemaet finner  du under "Skjemaer" øverst på siden.

Her finner du også skjema for søknad om fitak for norsk- og samfunnskunnskap, søknad om grunnskoleopplæring og skjema for henvisning til PPT.

 

.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing