Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 60,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap holdes hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Denne vinteren  kan du ta kurset på norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja.

Norskundervisning på kveldstid startes opp hvis det er tilstrekkelig med påmeldte deltagere (forbehold om minimum 15 deltakere) , det samme gjelder B2-kurset. For betalingsdeltagere koster kveldskursene 4200,-. I Vinter har det vært for lav etterspørsel etter disse kursene, men det er nå tilstrekkelig med påmeldte til ett kveldskurs som starter 16. Mars (se egen artikkel). Fyll ut skjema "søknad om norskopplæring" og enten send inn skjemaet på BVO@bodo.kommune.no, send det i posten til adresse under "Kontaktinfo" eller komm innom med det i administrasjonen her i Nordstrandveien 41. Blir kurset fyllt opp innen dere får levert søknadskjema, blir dere blir satt opp på venteliste og får tilbud om å delta på kveldskurs når de starter opp. Skjemaet finner  du under "Skjemaer" øverst på siden, og i bunnen av denne artikkelen.

Har du spørsmål om kurset som starter 16. Mars, ta kontakt med Tone-Lise Lyngeng på telefon 75 55 66 02 eller på mail tone-lise.lyngeng@bodo.kommune.no.

Under overskiften skjemaer finner du også skjema for søknad om fitak for norsk- og samfunnskunnskap, søknad om grunnskoleopplæring og skjema for henvisning til PPT.

 

.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing