Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 60,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap har denne våren forgått hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Fra høsten av kan det derimot bli andre tidspunkt og dager kurset blir avholdt på. Vi har hatt tilbud om å holde kurset på norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja. Forutsettning for oppstart på disse språkene er antall påmeldte på det enkelte språket.

Norskundervisning på kveldstid startes opp hvis det er tilstrekkelig med påmeldte deltagere (forbehold om minimum 15 deltakere) , det samme gjelder B2-kurset. For betalingsdeltagere koster kveldskursene 4500,-. Erfaringsmessig blir det nok påmeldte til oppstart på høsten, mens det er mere usikkert om kurset blir avholdt på senhøsten eller vinteren. Fyll ut skjema "søknad om norskopplæring" og enten send inn skjemaet på BVO@bodo.kommune.no, send det i posten til adresse under "Kontaktinfo" eller kom innom med det i administrasjonen her i Nordstrandveien 41. Blir kurset fyllt opp innen dere får levert søknadskjema, blir dere blir satt opp på venteliste og får tilbud om å delta på kveldskurs hvis noen melder avbud. Skjemaet finner  du under "Skjemaer" øverst på siden, og i bunnen av denne artikkelen.

Har du spørsmål om kursene våre, ta kontakt med Tone-Lise Lyngeng på telefon 75 55 66 02 eller på mail tone-lise.lyngeng@bodo.kommune.no. Det blir også lagt ut informasjon på hjemmesiden vår om kveldskurs og B2 kurs starter opp samt annen relevant informasjon angående kursene.

Under overskiften skjemaer finner du også skjema for søknad om fitak for norsk- og samfunnskunnskap, søknad om grunnskoleopplæring og skjema for henvisning til PPT.

 

Søknad om norskopplæring

Søknad kveldskurs norskopplæring

 

 

 

 

.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing