Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 55,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap holdes hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Denne vinteren  kan du ta kurset på norsk, arabisk og tigrinja.

Norskundervisning på kveldstid foregår mandager og torsdager mellom 17:30 og 19:15. Oppstart 9.januar  B2-kurset vil gå mandager og tirsdager 16:00-18:30. Oppstart 9. januar (forbehold om minimum 15 deltakere) For påmelding, fyll ut skjema "søknad om norskopplæring". Skjemaet finner du øverst på hovedsiden.

.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing