Velkommen til Bodø voksenopplæring!

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige, grunnskole og spesialundervisning for voksne deltakere over 16 år. Administrasjonen har åpent fra 08:30 til 15:00, lunsj avvikles mellom 11:15 og 12:00.

Vi tilbyr heltids norskopplæring på dagtid, totalt 25 timer pr uke. Denne opplæringen tilbys først og fremst deltakere i introduksjonsprogram og deltakere med rett og plikt, i tillegg tar vi også inn betalingsdeltakere når vi har ledig kapasitet til dette. For betalingsdeltakere koster opplæringen Kr 55,- pr time.

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap holdes hver torsdag fra 12:50 til 15:20. Denne høsten kan du ta kurset på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Mandager 17:30-20:00 vil det samme kurset arrangeres på språket thai.

Norskundervisning på kveldstid foregår mandager og torsdager mellom 17:30 og 19:15. Oppstart 29. august. B2-kurset vil gå mandager og tirsdager 16:00-18:30. Oppstart 29. august. Påmelding torsdag 25. august 16:00-18:00.

Vi tilbyr også norskoppæring på internett. For mere informasjon, klikk på lenken "Norsk på internett" i hovedmenyen.

  • Norskprøve 2 og 3

    Prøve i samfunnskunnskap og norskprøver høstsemester 2016

    Prøve i samfunnskunnskap avholdes 26. september 2016 klokken 14:00. Muntlige og skriftlige norskprøver til og med nivå B1 avholdes 28. og 29. november 2016. Muntlige og skriftlige prøver nivå B2 avholdes 1. desember. Påmelding til norskprøver for privatister vil være åpen i perioden fra 12. til og med 21. oktober 2016.