Ansatte

Administrasjon
Olaf Havdal, rektor                                             75 55 66 01 / 971 26 035
Tone-Lise Lyngeng, inspektør                            75 55 66 02 / 915 26 705
Ole Hatlebrekke, inspektør og IKT-veileder       402 16 020
Jorunn Barth Danielsen, inspektør                     75 55 66 07
Yazid Kasmi, IKT-konsulent                                75 55 66 03
Tore Knappskog, driftskonsulent                        75 55 66 05
Grete Knudsen, PPT/Rådgiver                            95 87 03 14
Lena Breivik Kines, Kafe Kloden                        75 55 66 11

Lærere Nordstrandveien 41
Teamrom 1 (Rom 411)
Astrid Sellæg                                  75 55 66 11
Kirsten Halvorsen                           75 55 66 11
Lena Breivik Kines                          75 55 66 11
Marianne Strøm                              75 55 66 11

Teamrom 2 (Rom 410)
Helene Våtvik                                75 55 66 12
Nina A. Strømsnes                         75 55 66 12
Rita Kristensen                              75 55 66 12
Tove Maia Johansen                       75 55 66 12

Teamrom 3 (Rom 409)
Ane Hasvoll Bakke                         75 55 66 13
Jakob Broderstad                           75 55 66 13
Julie Andreassen                            75 55 66 13
Mette Kanstad                                75 55 66 13

Teamrom 4 (Rom 408)
Berit Wågønes                               75 55 66 14
David Robertsen                            75 55 66 14
Kristine Nitter (Kine)                     75 55 66 14
Sølvi Støver                                   75 55 66 14

Teamrom 5 (Rom 407)
Gro Schjelderup                             75 55 66 15
Hans Jacob Engen                          75 55 66 15
Hege Johansen                              75 55 66 15
Katharina Hanssen                        75 55 66 15

Teamrom 6 (Rom 406)
Anne Lise Nilsen                            75 55 66 16
Dan Petersen                                  75 55 66 16
Sigrid Kjær                                     75 55 66 16
Tanja Cruickshank                          75 55 66 16

Teamrom 7 (Rom 405)
Jeena Yaseen M.  Al-Behadili          75 55 66 17
Selome Mehretab                           75 55 66 17

Bankgata 26 Grunnskoleutdannelsen
Elin Mentzoni                                481 46 127
Grete Knudsen                               958 70 314
Janne Helgesen                             909 99 604
Jim Rune Sæter                             995 83 874
Jon Knudsen                                  974 20 336
Kai Bæver                                      930 18 554
Kirsti A. Pettersen                          908 83 849
Lemlem Zemichale Arey                998 62 916
Lul Ali Hassan                                455 69 953
Mona Helen Aasen                        470 10 932
Ole Hatlebrekke                            402 16 020
Ole-Einar Thune                            917 31 799
Renate Furebotten                        410 04 761