Ansatte

Administrasjon
Ole R. Hatlebrekke, rektor                                 75 55 66 01 /  402 16 020
Tone-Lise Lyngeng, inspektør                            75 55 66 02 / 915 26 705
 Yazid Kasmi, IKT-konsulent                               75 55 66 03
Tore Knappskog, driftskonsulent                        75 55 66 05
Grete Knudsen, PPT/Rådgiver                            95 87 03 14
Lena Breivik Kines, Kafe Kloden                        75 55 66 12


Lærere Nordstrandveien 41
Teamrom 1 (Rom 411)
Nina A. Strømsnes                          75 55 66 11
Marianne Strøm                              75 55 66 11

Teamrom 2 (Rom 410)
Astrid Sellæg                                  75 55 66 12
Kirsten Halvorsen                           75 55 66 12
Lena Breivik Kines                          75 55 66 12
Tove Maia Johansen                        75 55 66 12

Teamrom 3 (Rom 409)
Ane Hasvoll Bakke                         75 55 66 13
Tanja Cruickshank                          75 55 66 13
Mette Kanstad                                75 55 66 13
Anne Lise Nilsen                            75 55 66 13

Teamrom 4 (Rom 408)
Gro Schjelderup                             75 55 66 14
Kristine Nitter (Kine)                      75 55 66 14

Sølvi Støver                                    75 55 66 14
Katharina Hanssen                         75 55 66 14

Teamrom 5 (Rom 407)
Jakob Broderstad                            75 55 66 15
Hege Johansen                               75 55 66 15
Helene Våtvik                                 75 55 66 15
Jorunn B. Danielsen                        75 55 66 15

Teamrom 6 (Rom 406)
Hans Jacob Engen                          75 55 66 16
Dan Petersen                                  75 55 66 16
Sigrid Kjær                                     75 55 66 16
Berit Wågønes                                75 55 66 16

Teamrom 7 (Rom 405)
Jeena Yaseen M.  Al-Behadili          75 55 66 17
Selome Mehretab                           75 55 66 17
Assma H. Kanan                             75 55 66 17
Tesfamariam T. Gebrebrhan            75 55 66 17


Grunnskole for voksne
Teamrom 1
Janne Helgesen                              909 99 604
Jim Rune Sæter                              995 83 874
Mona Helen Aasen                         470 10 932


Teamrom 2
Elin Mentzoni                                 481 46 127
Jon Knudsen                                   974 20 336
Ole-Einar Thune                             917 31 799

Teamrom 3
Kai Bæver                                       930 18 554
Kirsti A. Pettersen                           908 83 849
Renate Furebotten                         410 04 761

Rom 424 (PPT/Rådgiver)
Grete Knudsen                                958 70 314