Grunnskoleopplæring

Mangler du grunnskole?
- Fikk du ikke fullført grunnskolen i hjemlandet ditt?
- Ønsker du mer skolegang?
- Vil du forbedre grunnlaget for videre utdanning, for eksempel etter en realkompetansevurdering?
- Vil du gjerne lære mer i enkelte fag?
- Har du lese- og skrivevansker?

Bodø voksenopplæring tilbyr ettårig eller toårig opplæring i fagene:
- Norsk
- Matematikk
- Engelsk
- Samfunnsfag
- Naturfag


- Du kan ta ett eller flere fag.
- Du kan velge om du vil gå opp til eksamen eller ikke.
- Undervisning og skolemateriell er gratis.
- Vitnemål for voksne er likestilt med ordinært vitnemål fra norsk grunnskole.
- Du må ha karakterer i fem fag for å få et fullstendig vitnemål, det vil si tre skriftlige fag (norsk, engelsk og  matematikk) og to muntlige fag (samfunnsfag, naturfag).