Du er her:

EN HILSEN FRA «GAMMELREKTOR» JAN

Skrevet av Jan Aage Halvorsen, tidligere rektor ved Bodø voksenopplæring i anledning Flyktningkontoret i Bodø's 30 års-jubileum

Flyktningkontorets arbeid foregikk i det stille i mange år før flyktningdebatten ble en av de viktigste områdene i norsk politikk og samfunnsdebatt. Og før flyktningkontoret i Bodø ble etablert hadde vi også innvandrere som hadde et ekstra behov for kommunale tjenester. Samarbeidet mellom flyktningtjenesten og voksenopplæringen har pågått i lang tid.

Bodø voksenopplæring som egen skole er 10 år yngre enn Flyktningkontoret, men det foregikk norskundervisning for innvandrere også før denne tid. Werner HestdahI og Ingrid Lunde holdt kveldskurs i norsk for mer enn 30 år siden. Dette foregikk på Aspåsen skole i flere år før man fikk en fastere organisering med dagkurs. Torunn Skogstad og Eva Braseth var blant de første som startet opp i lokaler på Bankgata skole, og etter hvert som innvandrertallet steg ble flere ansatt og lokalene utvidet i 2. etasje på skolen.

Bodø voksenopplæring ble opprettet som egen skole/organisasjon for 24 år siden, og først to år seinere ble hele BVO-organisasjonen samlet. Men før dette hadde flyktningtjenesten, og «Fremmedspråksavdelinga BVO» med leder Torunn, hatt sin største oppgave, mottak av 130 bosniere over kort tid. Denne europeiske flyktningkrisa satte flyktningmottak og flyktningarbeid på dagsorden både lokalt og nasjonalt, og takket være hardt og godt arbeid taklet Flyktningkontoret og voksenopplæringa denne jobben på en god måte.

Det gode og tette samarbeidet ble en nødvendighet, og felles rutiner, møteplasser og ansvarsavklaring ble etablert. Takket være et bra utdanningsnivå og mindre kulturforskjeller gikk arbeidet greit, og mange kom raskt inn i utdanning og lettere arbeid. Og en positiv innstilling både i Bodø og landet som helhet gjorde at vi ikke fikk den sterke og polariserte debatten som vi ser mer av i dag.

De siste 25 åra har både flyktningmottak, integreringsarbeid og norskopplæring blitt mer systematisert, mer regelstyrt og fått større fokus. Bodø har vært heldig stilt da flyktningarbeidet har blitt tatt på alvor av politikere og administrativ ledelse. Et relativt stabilt mottak på 70 - 130 pr. år pluss familiegjenforeninger og hardt og målrettet arbeid fra alle ansatte i flyktningtjenesten har ført til at Bodø har fått mye positiv omtale og har blitt tatt med på råd av UDl, lMDl og innen voksenopplæringsfeltet.

kantina

Ikke minst har det gode samarbeidet mellom Flyktningkontoret og BVO gjort sitt til at integreringsarbeidet har gått bra. Felles samarbeidsmøter, feltes elev/flyktningsamtaler, samarbeid om språkpraksis og enkeltstående prosjekt har vært nyttige både for elevene/flyktningene og de ansatte. Voksenopplæringa har alltid hatt følelsen av å være «bestevenn», og lasset har vært dratt i lag. Innenfor dette krevende fagfeltet har BVO/Flyktningkontoret slitt i lag for å få aksept for at denne spesialiserte tjenesten krever spesialkompetanse og grundig arbeid fra alle samarbeidspartnere. Og sammen har man hatt utfordringa med å forklare forskjell og likhet mellom innvandrer, flyktning og asylsøker. Mange har sett spørrende på oss når vi har brukt våre interne fagord og forkortelser og forklart alle undergrupper og forskjeller innvandrere i mellom. Diskusjoner og ansvarsavklaringer har vært nødvendige, men felles mål og forståelse for kompleksiteten i alt flyktningarbeid har gjort oss faglig sterke sammen. Jeg gratulerer Flyktningkontoret med de første 30 år og ønsker lykke til videre i dette viktige arbeidet. 

 

Visning av lokale byggverk, laget av elevene ved BVO
utstilling