Lenker

Nyttige lenker

Flyktningkontoret i Bodø - http://flyktningkontoret.bodo.kommune.no/
Startsiden - http://www.startsiden.no/

Norsk program:
Mot målet - http://motmalet.portfolio.no/
Ny i Norge, nettressurs - http://nyinorge.portfolio.no
Cappelens ABC -  http://abc.cappelen.no/index.html
Praktisk norsk - http://praktisknorsk.cappelen.no/index.html
På vei - http://www.pavei.cappelen.no/
Stein på stein - http://www.steinpastein.cappelen.no/
Her på berget -  http://herpaberget.cappelendamm.no/
Dammskolen - http://www.dammskolen.no/grunnskole/norsk
Intro - http://introbokmal.cappelen.no/
Ordbok Lexin - http://lexin.udir.no/
Migranorsk logg inn - http://web1.norskinteraktiv.no/Login/Bod%C3%B8/login.aspx
Oppslagsverk - http://www.caplex.no/
Norsk grskole nivå - http://www.mintime.no/index_norsk.html
Norsk, grammatikk ++ - http://www.norsksidene.no/
Norsk nå - http://norskna.portfolio.no/
Ordnett ordbok - http://www.ordnett.no/ordbok.html
Her bor vi - http://herborvi.cappelendamm.no/
Norsk, diktat - http://www.gruble.net/norsk/diktat/
Moava, del og lær - http://www.moava.org
Les og skriv - http://www.lesogskriv.no/
I trafikken, Ali tar førerkort - http://itrafikken.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1025451
Norsk+ - https://portal.kunnskap.no/ctrl.php/login/login

Matematikkprogram:
Multi - http://www.gyldendal.no/multi/
Dammskolen - http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk
Matematikk - http://www.matematikk.org/
Mattehjelpen test - http://www.rasmus.is/No/T/ST00MN.HTM
Formelhefte - http://www.matematikk.net/klassetrinn/klasse1MXY/tollaksen/tollaksen.php?kap=0
Excelkurs - http://matematikk.norsknettskole.no/excel/
Nasjonal prøve i matte 2009 - https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUsermarketplaceId=624075&languageId=1&method=previewTest&contentItemId=2356952
Radius - http://radius.cappelendamm.no/emne/
Regnehjelpen - http://www.regnehjelpen.no/

Tips ulike fag :
Bodø kommune - http://www.bkskole.no/Ressurser.htm
Kosmos samf - http://www.mintime.no/index_samfunnsfag.html
Engelsk - http://www.mintime.no/index_engelsk.html
Tv2 nyheter for voksne - http://splive.tv2skole.no/login/Sider/default.aspx
17-mai - http://noa.cappelendamm.no/
Gruble - http://www.gruble.net/

Diverse:
Påmelding norskprøver - http://www.folkeuniversitetet.no/norsk-spraktest/side-id-10068/
NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - http://nafo.hioa.no
Ny i Norge (Praktiske opplysninger fra offentlige etater) - http://www.nyinorge.no/
Fronter Bodø - https://fronter.com/bodogs/
Smartboard - http://smartskole.no/
Skoleavis - http://bodovoks.weebly.com/
Google translate - http://translate.google.com/?hl=no
Bvo testskole - http://web1.migranorsk.no/Login/Bod%c3%b8Test/login.aspx
E-post til Bodø kommune - https://post.bodo.kommune.no/owa
IKT-plan Bodø Kommune - http://bodo.iktplan.no/index.php