Gratis ressurser på internett

Fyll på

LearnNow (Learn Norwegian on the Web)

LearnNoW bruker tekst, lyd og bilder for å gi en innføring i norsk språk opp til nivå A2. Hjelpespråk i programmet er engelsk, spansk og polsk. Det inneholder vokabular, grammatikkøvelser, en grammatikksjekker og interaktive øvelser.

Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge.

Gå til LearnNoW

Duolingo

Duolingo er en språkopplæringsplattform på mange språk. Nå er den også tilgjengelig på norsk med engelsk som støttespråk. Duolingo er reklamefritt og gratis. Arbeidet med de ulike kursene er basert på frivillig innsats verden over av brukere som ønsker å bidra til språklæring verden rundt. Den ble skapt av Luis von Ahn, PhD, og Severin Hacker, PhD.

Gå til Duolingo

Memrise

Memrise er en kursplattform som også inneholder gratis norskopplæring. Også her blir kursene laget med frivillig innsats. Kursene gjennomgår ikke samme kvalitetssikring som de på Duolingo.  Man kan selv lage ulike typer kurs på Memrise, og velge om de skal være offentlig tilgjengelige eller bare tilgjengelige for de som får tilsendt en lenke.

Gå til Memrise

Loecsen

Loecsen er en et gratis ressurs for «reisespråk». Her kan man lære et begrenset ord og fraser som er nyttige når man er ny i et fremmed land. Loecsen har 40 lære- og støttespråk.

Gå til Loecsen

CALST (Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor)

CALST er et program for å øve uttale av rundt tusen norske ord og uttrykk. Programmet inneholder også skriveøvelser. Det består av to moduler og er på nivå A2.

Første modul har øvelser hvor et animert «snakkende hode» viser hvordan ordene skal uttales. Brukeren kan velge mellom åtte dialekter.

Andre modul inneholder øvelser som skiller mellom ulike språklyder, for eksempel forskjellen mellom «lys» og «lus». CALST velger øvelser som er relevante ut fra brukerens morsmål. Øvelsene baserer seg på forskjellene mellom lydene i morsmålet og norsk.

CALST er utviklet av NTNU med støtte fra Norgesuniversitetet og Kompetanse Norge.

Gå til CALST

italki

italki byr på en blanding av gratis ressurser og ressurser man må betale for. Man kan utveksle erfaringer, spørre om språk, og få tekster rettet gratis av andre på nettstedet. I tillegg kan man betale for privat Skype-undervisning.

Gå til italki

Skapago

Skapago har noen gratis grammatikkøvelser, uttalevideoer
og opplæringsvideoer. Resten av materialet og tilbudet koster penger. Siden
bruker engelsk som støttespråk.

Gå til Skapago

Andre gratis tilgjengelige oppgaver på nett

Nybegynner–A1

A1–A2

A2–B1

B1–B2

Grammatikk

Andre temaer