Norsk og samfunnskunnskap

Informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæring:
https://www.imdi.no/norskopplaring/

Dagkurs
Vi tilbyr norskkurs opp til fem dager i uka. Undervisningen foregår alle dager mellom 08:30 og 14:50. Det er avvikling av lunsj mellom 10:55 og 11:40. Kursene deles opp etter kunnskapsnivå i norsk, fra nybegynner A1 til og med høyt nivå B2 ut fra Det europeiske rammeverk for språk. Les om spor og nivådeling her. Timeplanen varierer litt utfra hvilket nivå du er på og om du er i språkpraksis.

Språkpraksis
Alle som er i introduksjonsprogrammet blir tilbudt språkpraksis. Flyktningkontoret i Bodø har laget en flott brosjyre som du kan lese her

Kveldskurs
Norskundervisning på kveldstid foregår tirsdager og torsdager.

 • Tirsdag og torsdag 16:50-18:20, nivå A1
 • Tirsdager 17:00-19:30 i tillegg til 4 timer nettundervisning med lærerveiledning, nivå A2/B1

Oppstart kveldskurs er avhengig av at det er minimum 15 deltagere påmeldt til kurset. Neste kurs starter opp til høsten . Pris på kursene er kr. 5000,-/7500,-. Se for øvrig egen sak på forsiden av hjemmesiden vår om kveldskurs.

Velkommen som kursdeltager på Bodø Voksenopplæring.

 

 • Kveldskurs

  norskkurs

  Kveldskursene går mot slutten for dette semesteret, men ta kontakt med oss hvis du er interessert i kveldskursene våre, så kan vi gi råd om hvilke av kursene som passer for deg. Da det er under en måned til skoleslutt er det anbefalt å søke om å få begynne til høsten. For informasjon om kveldskursene se lenger nede i artikkelen.

 • suggestopedi

  Raskere læring med suggestopedi

  Opp av stolene og på med sansene! Suggestopedi gir raskere språklæring og fornøyde elever. På Bodø voksenopplæring står en gjeng elever i en ring og leser opp korte setninger til hverandre, og prøver å sette dem sammen i riktig rekkefølge. Lærer Katharina Hanssen og hjelper dem på vei om det trengs.

 • Spor- og nivåinndeling