Skolerute for Bodø kommune

Skolerute for deltakere i introduksjonsprogram (ikke tilgjengelig)
(Samme som under pluss aktiviteter fra Flyktningkontoret i enkelte ferier, følger det normale arbeidslivet)

Skolerute for deltakere som IKKE er i introduksjonsprogram skolerute