Utleie av lokaler

Priser og informasjon ved utleie av lokaler ved BVO

Kafe Kloden er til daglig brukt av deltagere og ansatte ved Bodø Voksenopplæring. Men på ettermiddagene og i helgene er det muligheter for å få leie lokalet til alle typer arrangementer. Kafeen har kjøkken som leietagere også kan få benytte seg av.

Hvis kafeen blir for stor leier vi også ut klasserom, og vi har et skolekjøkken hvor mat kan oppbevares og forberedes på.

Ta kontakt med Tore Knappskog på mail bvo@bodo.kommune.no eller på telefonnummer
75 55 66 00 for avtale om utleie. Underskrift av leiekontrakt og utlevering av nøkler, skjer ved administrasjonen i Norstrandveien 41.

Prisliste utleie lokaler